Armoede in Nederland  

koelkast 2Onze diaconie heeft in het voorjaar van 2016 meegedaan met de enquête landelijk armoede-onderzoek in Nederland en naar aanleiding hiervan zijn diverse artikelen uitgekomen die u kunt lezen.

Armoede in Nederland.


De kerken hebben een lange traditie in de aandacht voor mensen die in de eigen samenleving in de knel komen.
Door de eeuwen heen hebben zij zich beziggehouden met armenzorg, in vele vormen.
Vooral met de invoering van de Bijstandswet in 1965 veranderde die positie en werd het bieden van een bestaansbodem meer een overheidstaak.

Diaconie en Caritas gingen zich meer richten op armoede ver weg.
Maar armoede in Nederland is nooit weggeweest en de kerken kwamen het in verhevigde mate tegen vanaf de economische crises in de jaren tachtig en recenter.

Zij bieden individuele hulp, zijn betrokken bij allerlei initiatieven om mensen te ondersteunen en signaleren de problemen naar overheid en samenleving. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn daarbij sleutelwoorden.

De kerken komen de 'arme kant van Nederland' tegen in hun diaconale werk en bieden ondersteuning.
Maar om hoeveel hulpvragen gaat het eigenlijk?
Hoe komen diaconie en caritas in contact met mensen die in de knel zijn geraakt?
Wie zijn de mensen die zij tegenkomen en met welke problemen hebben zij te kampen?
Hoe bieden kerken hulp en welke bedragen gaan daar in om?
Met wie werken kerken samen in de hulpverlening?
Welke boodschappen hebben zij voor politiek en samenleving?

Knooppuntkerkenenarmoede     

Armoedeonderzoek2016