Logo kerkbalans 2018 b


 Klokken
    Actie Kerkbalans ging in ook in 2018 oorverdovend van start.

Op zaterdag 20 januari was de start van Kerkbalans 2018 Kijk 
hier voor meer informatie.
Ook in Halderberge deden we mee en hebben veel kerken de klokken laten luiden!
Hierboven een fotoimpressie van het klokluiden van vorig jaar bij  "onze" kerk in de Fenkelstraat.

Kerkbalans en Facebook?? 
facebook en kerk
Video Kerkbalans


Kerkbalans infofolder 2018 Oudenbosch c.a. - Gastel & Kruisland

 Mijn kerk verbindt, mijn kerk in balans”.

Postersmijnkerk

In januari 2018 wordt de actie Kerkbalans gehouden, met als thema:
“Geef voor je kerk”.

Van zaterdag 20 januari tot en met vrijdag 2 februari gaan onze vrijwilligers op pad om de enveloppen bij u te bezorgen en weer op te halen.

Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan onze kerk een plek van betekenis voor u zijn.

Onze kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden soms culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. Verder is onze kerk actief betrokken bij projecten zoals de kledinginzameling, Schoenmaatjes, (Oogst-) maaltijden, Tafeltje dek je, de Woestijnroos, hulpdiensten aan ouderen en zieken en vele andere activiteiten.

Vindt u onze kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn, én blijven. Omdat de kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.

Dankzij uw financiële steun kan onze kerk blijven bestaan, want onze predikanten, activiteiten, gebouwen kosten ook geld.

Uw bijdrage komt uitsluitend ten goede aan de plaatselijke kerk, zodat onze kerk kan blijven voortbestaan. Voortbestaan kunnen we natuurlijk ook niet zonder de inzet van vrijwilligers, want is kerk-zijn niet juist samen met andere mensen je geloof belijden en beleven?

 

Belastingvoordeel en giftenaftrek
 

U kunt uw financiële bijdrage als periodieke gift geven. Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte.
‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen.
Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug.
Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel van de giftenaftrek is afhankelijk van de hoogte van inkomen en van leeftijd en varieert van 18,65% tot 51,95% in het jaar 2018.

Voor verdere informatie zie website Belastingdienst

Direct naar de schenkcalculator

Zoals u wellicht bekend zal zijn, kunnen niet alle giften in aftrek worden gebracht voor de inkomstenbelasting.

Er zijn grenzen aan deze giftenaftrek gesteld. Zo zijn alleen giften aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instelling) aftrekbaar.
En dan nog slechts voor zover zij op jaarbasis € 60 en 1% van het drempelinkomen van u en uw eventuele fiscale partner te boven gaan.
De aftrek bovendien kan nooit meer zijn dan 10% van het drempelinkomen.

Verder is het noodzakelijk dat u kunt aantonen dat de gift daadwerkelijk is verstrekt.
Dit is mogelijk door overschrijving per bank of giro, of door middel van een kwitantie als er per kas is betaald.
Ook uw bijdrage aan de aktie Kerkbalans is een gift die opgevoerd kan worden in uw aangifte.

De grenzen van 1% en 10% zijn te ontwijken door een “periodieke gift” met de kerk overeen te komen. Uw gift is een periodieke gift (die stopt uiterlijk bij het overlijden van de gever) als:
- u de gift hebt laten vastleggen;
- u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI vereniging die in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd;
- deze bedragen steeds ongeveer even hoog zijn;
- u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging.

De schriftelijke overeenkomst kan nu ook kosteloos via de administrateur van onze gemeente afgesloten worden, zowel voor de kerkelijke gemeente als voor de diaconie.

Informatie en formulieren hiervoor kunt u opvragen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van naam, adres en woonplaats.
 

Hoe betaalt u uw bijdrage Kerkbalans 2018 ?

KERKBALANS is de grote landelijke geldwervingsactie om de vaste jaarlasten van de plaatselijke kerken bijeen te brengen.

Wij hebben ons als kerkrentmeesters natuurlijk afgevraagd hoe wij het u zo gemakkelijk mogelijk kunnen maken om uw vrijwillige bijdrage vast te stellen.
Wij menen er goed aan te doen u thans te vragen om na te denken over uw maandelijkse bijdrage voor het werk van de Protestantse kerk te Oudenbosch en omgeving. De vaste lasten van onze gemeenschap komen ook iedere maand weer terug.
 
Om u daarbij te helpen hebben we op het antwoordformulier vermeld welk bedrag door u vorig jaar per maand aan de plaatselijke kerk is gegeven. Niet wij als kerkrentmeesters moeten u daarbij raad geven. U wordt gevraagd zelf in de figuurlijke spiegel te kijken, uw inkomsten- en uitgavenpatroon te analyseren en dan een verantwoord maandbedrag vast te stellen.
 
Als u dat hebt ingevuld, verzoeken wij u ons te laten weten op welke wijze u wilt betalen.
Een enkeling zal misschien toch de voorkeur geven aan een éénmalige overmaking.
Weer anderen betalen liever per kwartaal of per maand, al dan niet automatisch.

Als u ons door middel van het antwoordformulier op de hoogte brengt zullen wij er voor zorgen dat u zo spoedig mogelijk en/of regelmatig de gewenste betalingsformulieren ontvangt.
 
Op het formulier zijn een aantal mogelijkheden aangegeven. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u een machtiging afgeven om de periodieke bijdrage automatisch over te laten boeken naar de bank- of girorekening van de kerk.

Een andere mogelijkheid is dat wij u (zonder verder begeleidend schrijven) één of meerdere acceptgirokaarten toezenden.
Wij hopen dat u positief zult reageren op de voorstellen die wij nu hebben uiteengezet.

Bij voorbaat danken wij u van harte voor uw bijdrage, maandelijks, of op een andere wijze.
 

Mijn kerk verbindt.

Wat gebeurt er zo allemaal in onze gemeenten Oudenbosch en omgeving en in Gastel & Kruisland?

Ze bezoeken gemeenteleden, zowel als er iets te vieren valt als wanneer er verdriet en ziekte voorkomt.
Contactpersonen en ouderlingen proberen als oog­-en-oor van onze gemeente bij te houden wat er in hun kerkelijke wijk en straat gebeurt.

Postersopa2016

Ook gaat onze aandacht uit naar de ouderen in de gemeente, net zoals naar de jeugdactiviteiten.
Onze predikanten Charlotte en Harm-Jan Inkelaar zijn beschikbaar voor mensen op momenten wanneer dat nodig is.

Waarom Kerkbalans?
Met Kerkbalans wordt uw vrijwillige bijdrage gevraagd voor het kerkenwerk van uw eigen Protestantse Gemeente.

Want u wilt toch ook dat:

• er op zondag diensten worden gehouden
• de gebouwen worden onderhouden, verwarmd en schoongemaakt
• het werk voor de jeugd, de bejaarden en de zieken doorgaat
• bijzondere vieringen, zoals met Pasen en Kerst, en de kerkelijke begrafenissen en huwelijken doorgang vinden
• de predikanten hun salaris en de kosters en organisten hun onkostenvergoeding ontvangen

Dit alles kost nu eenmaal geld. De afgelopen tijd hebben we met elkaar weer zeer veel zaken kunnen realiseren, mede door uw financiële inzet. We zijn daar zeer dankbaar voor.

Wij nemen dan ook de vrijmoedigheid u te vragen uw gift voor 2018, indien dit voor u mogelijk is, wat te verruimen, zodat de kerkrentmeesters hun begrotingen sluitend kunnen houden.

Wij als colleges van kerkrentmeesters zullen in dit nieuwe kerkbalansjaar ons weer voor de volle 100% inzetten en de door u geschonken gelden op juiste wijze binnen uw gemeente inzetten.

Het is ons veel waard, zowel in tijd als in geld, om “onze” kerkjes in stand te houden. Wat is het u waard?
Ons rest nog u van harte te bedanken voor het vertrouwen dat we elk jaar weer van u allen mogen ontvangen.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groeten,

Namens de colleges van Kerkrentmeesters.

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer