Bloemengroet

Verjaardagsfonds 856369

Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder ontvangen, als zij jarig zijn, een boeket bloemen via de contactpersoon.

Van het geld uit de bloemenpot (achter in de kerk) en uit giften wordt vanuit de dienst wekelijks bloemen bij zieken en bejaarden bezorgd of bij hen in blijde of verdrietige omstandigheden.
Dit is dus echt een groet van de gemeente aan een gemeentelid.

Indien nodig zorgt de diaconie voor aanvulling van deze pot. 

Per week wordt door de dienstdoende ouderling bekeken wie in aanmerking komt voor de bloemengroet.
Dit kan een zieke zijn, die al dan niet in het ziekenhuis ligt of heeft gelegen, of iemand die anderszins de groet verdient. 

Aan de gemeenteleden wordt elke week gevraagd wie bereid is de bloemen te bezorgen.
De ouderlingen en de diakenen houden zich aanbevolen voor suggesties vanuit de gemeente.

Voor giften aan de diaconie: NL60 RABO 0373 7387 14 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. o.v.v. bloemen