Video kerkdiensten

Indien u ook wil bijdragen aan de collecten, dan kan dat op onderstaande banknummers.

Oudenbosch:
Eerste collecte voor het instandhouden van de eigen gemeente:
NL29 RABO 0373 7269 53 – Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.
Deurcollecte voor de diaconie:
NL 60 RABO 0373738714 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.

Oud-Gastel:
NL71 RABO 0373 7240 63 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor de collecten voor Kerkbeheer en Orgelfonds / Fonds begraafplaats.
NL94 RABO 0373 7381 02 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor de overige diaconale collecten.


Om de uitzending te starten, klikt u op het driehoekje in het midden van de afbeelding. 
De digitale dienst begint afwisselend om 9.00 uur en 10.30 uur en komt 15 minuten voor aanvang online.
U kunt hier de liturgie vinden om mee te lezen.


 
Video zondag 4 december 2022

 
Liturgie 27 november 2022 

- Psalm 48: 1 
- EL 297 
- Eerste lezing: Spreuken 8: 1-11
- Lied 466: 1,3 
- Tweede lezing: Openbaring 3:14-22
- Lied 439: 1,3 
- Lied 374: 1,2,5  
- EL 300 
- Lied 440: 1,2,4 

 
 
 


Komende videodiensten