Veertigdagentijd
  
40 dagentijd vr.pasen bew

SOBERE MAALTIJD.

In het kader van de veertigdagentijd wordt in de Pastorije regelmatig weer een sobere maaltijd gehouden.

Er waren de laatste keer ongeveer 55 personen aanwezig en we mogen met elkaar terugzien op een goede tijd, ook met onze zusters en broeders vanuit de Basiliekparochie.

  
 
 
 
 
 
  


[/item]