Oecumenische dienst 2017 kIn de oecumenische viering in de Basiliek van zondag 15 januari 2017 werd een muur gebouwd met stenen die ons scheiden.
Door bv. gebrek aan liefde, vooroordelen, onverdraagzaamheid.
Na de verkondiging werd de muur veranderd in een kruis, teken van verzoening die Christus ons aanbiedt als individuen en als kerken en gemeenschappen.

 

Banner oec


"Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn".

Dit was de ervaring de afgelopen zomermaanden. Twee keer in de week was er om 12.00 uur het oecumenisch middaggebed. Een moment van 20 minuten stilte, bezinning en gebed.
De deelnemers en de voorbereidingswerkgroep hebben het bijzonder gevonden om samen te bidden. Een teken van eenheid en hoop als christenen van verschillende kerken.

Daarom hebben we besloten dit een vervolg te geven. De komende maanden houden we het oecumenisch middaggebed eenmaal per week.
We volgen een eenvoudige liturgie met lezingen, een lied, en gebeden. Het geheel wordt afgesloten met een zegen. Zo kan het middaggebed een scharniermoment in de week zijn.

U bent en blijft van harte welkom, voor het eerst of opnieuw. Wekelijks vanaf woensdag 31 augustus 2016 in de Basiliek om 12.00 uur.
We hopen dat ook u geregeld mee komt doen. Zo wordt de Basiliek, ook 'onze'' Basiliek, een huis van gebed waar ieder welkom is!

Peter Hoefnagels en Charlotte Inkelaar.

Meer informatie over de Basiliek vindt u hier

 

 

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer