Banner oec

 Misschien wel een goed moment om thuis te bidden voor ons land en voor elkaar, voor alles dat zich aandient.

 
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

Al sinds 2017 vindt er elke week in de Basiliek van Oudenbosch een Oecumenisch Middaggebed plaats.

Dit is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeente Oudenbosch en de Bernardus Parochie.
Elke woensdag van 12.00 – 12.30 uur wordt uit de bijbel gelezen, gezamenlijk gezongen en gebeden. 

De mensen die komen, geven vaak aan zo’n bezinningsmoment op prijs te stellen. Het is voor hen een korte onderbreking van de drukte van het leven.
Tijdens de bijeenkomsten zijn tussen de 15 – 30 personen aanwezig. Ook toeristen die de Basiliek bezoeken, sluiten zich geregeld aan.

Dominee Charlotte Inkelaar is verheugd met het succes en benadrukt: “Het is goed dat we dit met beide kerken zo hebben opgepakt."
Diaken Peter Hoefnagels van de Bernardus Parochie vindt deze kleinschalige aanpak een goed voorbeeld van het naar buiten treden van de kerken :
“De samenleving verandert en we moeten daarop inspelen.”

U bent en blijft van harte welkom, voor het eerst of opnieuw. 
We hopen dat ook u geregeld mee komt doen. Zo wordt de Basiliek ook 'onze' Basiliek.

Pastoraal assistent Frans van den Bosch en ds.Charlotte Inkelaar- de Mos.

Meer informatie over de Basiliek vindt u hier

FLYER MIDDAGGBED VOORZIJDE IMG 2210b
Oecumenische dienst 2017 k
In de oecumenische viering in de Basiliek van zondag 15 januari 2017 werd een muur gebouwd met stenen die ons scheiden.
Door bv. gebrek aan liefde, vooroordelen, onverdraagzaamheid.
Na de verkondiging werd de muur veranderd in een kruis, teken van verzoening die Christus ons aanbiedt als individuen en als kerken en gemeenschappen.

 

 

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer