Banner oec

 Misschien wel een goed moment om thuis te bidden voor ons land en voor elkaar, voor alles dat zich aandient.
 
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

Al sinds 2017 vindt er elke week in de Basiliek van Oudenbosch een Oecumenisch Middaggebed plaats.

Dit is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeente Oudenbosch en de Bernardus Parochie.
Elke woensdag van 12.00 – 12.30 uur wordt uit de bijbel gelezen, gezamenlijk gezongen en gebeden. 

De mensen die komen, geven vaak aan zo’n bezinningsmoment op prijs te stellen. Het is voor hen een korte onderbreking van de drukte van het leven.
Tijdens de bijeenkomsten zijn tussen de 15 – 30 personen aanwezig. Ook toeristen die de Basiliek bezoeken, sluiten zich geregeld aan.

Dominee Charlotte Inkelaar is verheugd met het succes en benadrukt: “Het is goed dat we dit met beide kerken zo hebben opgepakt."

U bent en blijft van harte welkom, voor het eerst of opnieuw. 
We hopen dat ook u geregeld mee komt doen. Zo wordt de Basiliek ook 'onze' Basiliek.

Pastoraal assistent dhr. F. van den Bosch en ds.C. Inkelaar- de Mos.

Meer informatie over de Basiliek vindt u hier.

FLYER MIDDAGGBED VOORZIJDE IMG 2210b
Oecumenische dienst 2017 k
In de oecumenische viering in de Basiliek van zondag 15 januari 2017 werd een muur gebouwd met stenen die ons scheiden.
Door bv. gebrek aan liefde, vooroordelen, onverdraagzaamheid.
Na de verkondiging werd de muur veranderd in een kruis, teken van verzoening die Christus ons aanbiedt als individuen en als kerken en gemeenschappen.


Impressie van het middaggebed 14-7-2016Oecumenische viering in de Basiliek op 17 januari 2016 om 11 uur, in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid van 17-24 januari 2016.

Dit jaar is er een nieuwe ontwikkeling in de oecumenische viering. Al heel wat jaren hebben we deze gevierd in de Pauluskerk. Helaas voor de parochianen is deze kerk aan de eredienst onttrokken. Dat stelde ons gezamenlijk voor de vraag hoe nu verder, en waar dan verder?

Gezamenlijk overleg heeft ertoe doen besluiten deze viering te zullen houden in de Basiliek. Ik zou bijna zeggen: 'onze Basiliek'. Oudenbosch wordt sterk gekenmerkt door de Basiliek, een bijzonder gebouw!

Hoe vaak ik (u waarschijnlijk ook) heb ik het al niet meegemaakt. Dat iemand vroeg: "Woon je in Oudenbosch? Staat daar niet die kopie van de Sint Pieter?' Een prachtige plek waar heel wat toeristen ook graag naar komen kijken. De Basiliek is een bijzondere en opmerkelijke kerk.

Hoewel we veel goede vieringen mochten hebben in de Pauluskerk, zijn we toch blij dat deze nu in de Basiliek gehouden kan worden.
Met hopelijk net zo veel, of liever nog meer gelovigen. Voorgangers zullen zijn Pastoraal assistent dhr. F. van den Bosch, pastoor Maickel Prasing en ds. Charlotte Inkelaar.

Na afloop van de viering drinken we koffie in de Pilaar. 

Dit jaar is de viering voorbereid door de gezamenlijke kerken van Letland. Zij roepen ons naar aanleiding van deze bijbeltekst op om 'Samen Gods grote daden te verkondigen'.

Ook mooi om samen met veel kerken in het land rond ditzelfde thema samen te komen en te vieren. Ik hoop dat u er ook bij bent. In zo'n viering zijn veel dingen anders dan gewoon.

Zowel voor protestanten als voor katholieken. Je moet er een beetje aan wennen wellicht, maar het is een getuigenis van een eenheid in Christus die in deze tijd meer dan belangrijk is!Oecumene.

We zijn van mening dat het belangrijk is de onderlinge contacten tussen onze protestantse gemeente en de rooms-katholieke parochies te versterken. Dit vraagt voortdurende creativiteit en bezinning. Ook staan we open voor contacten met andere geloofsgemeenschappen.

Er wordt gestreefd om jaarlijks een gezamenlijke viering te houden (op de zondag in de week van de eenheid van de kerken) met de beide parochies. Op 4 mei is er een gezamenlijke dodenherdenking.


Kerk en Israël.

De gemeente is zich bewust van de onlosmakelijke verbondenheid met het Joodse volk, zoals dat ook kerkordelijk is vastgelegd. Dit komt onder meer tot uiting tijdens de jaarlijkse Israëlzondag waar hierbij wordt stilgestaan. Dan vindt ook de speciale collecte plaats.

De complexe situatie in het Midden-Oosten doet geen afbreuk aan de verbondenheid met het Joodse volk, maar is wel aanleiding tot regelmatig gesprek en zorg over de ingrijpende gevolgen, die de conflicten in deze regio hebben voor de mensen van alle landen en bevolkingsgroepen.