Afkondigingen


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan.

De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar mw. Nelly Brans uit Etten - Leur. We wensen haar van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Open Doors. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 21 april begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm - Jan Inkelaar.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 33 vers 8: Wij wachten stil op Gods ontferming.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm – Jan Inkelaar zal voorgaan.

De bloemen gaan vandaag als felicitatie van de gemeente André en Annie Kraaijenbosch. Ze waren in maart 50 jaar getrouwd.
Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer een kaartengroet die u kunt ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor Gevangenenzorg: Dit staat voor geloof in herstel. Vrijwilligers bieden gevangenen en hun familie een helpende hand en een nieuw perspectief. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 14 april begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 136 uit de Evangelische Liedbundel vers 1, 2 en 3: “Wij groeten u, o dag der dagen”.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom op deze Paasmorgen bij de kerkdienst waarin ds. Harm – Jan Inkelaar zal voorgaan. Ook welkom aan het kerkkoor die medewerking zal verlenen aan deze dienst.

De bloemen gaan vandaag als groet en bemoediging van de gemeente naar dhr. en mw. de Groot en naar mw. Zuidam - Plooster uit Hoeven.
Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Tear Fund: We steunen als diaconie dit doel om wereldwijd onze broeders en zusters die zich inzetten om hun hele dorp of wijk tot bloei te laten komen te ondersteunen.
De tweede is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 7 april begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan wederom voor te gaan ds. Harm – Jan Inkelaar.

Vandaag zullen we de dienst beginnen met het zingen van lied 630: “Sta op! Een morgen ongedacht”.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst en gezegende Paasdagen toe.


Goedenavond, gemeenteleden van Oud-Gastel/ Kruisland en van Oudenbosch, eventuele gasten en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. We heten u van harte welkom bij de kerkdienst op deze Goede Vrijdagavond waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan en we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren.

De eerste collecte van vandaag is voor de Hoorn van Afrika. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

De dienst op Paasmorgen 31 maart begint in Oudenbosch om negen uur en in Oud-Gastel om half elf. In Oudenbosch zal het kerkkoor medewerking verlenen en in Oud-Gastel Walter in ’t Veld met gitaar en zang. Beide diensten zullen worden geleid door ds. Harm-Jan Inkelaar.

Vanavond beginnen we de dienst met het zingen van lied 114 vers 1,2,3,7en 8: Als ik in gedachten sta.
Namens de beide kerkenraden wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Vandaag is het Palmpasen. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht zal voorgaan.

De bloemen gaan vandaag als bemoediging naar Elivia Jongerius.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Daar staan ook de Paasattenties voor de ouderen klaar. Vergeet u ze niet mee te nemen en indien mogelijk kijkt u even of u misschien wat van deze attenties bij de ouderen langs zou kunnen brengen. Dat scheelt een heleboel werk voor uw diakenen. Bij voorbaat hartelijk dank.

De eerste collecte van vandaag is voor de Stichting Tamsarya. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Donderdagavond 28 maart kunt u in de Protestantse Kerk van Oud-Gastel gezamenlijk de Passion kijken. Vanaf acht uur kunt u binnenlopen. De live uitzending begint om half negen. Daarna praten we nog even na onder het genot van een drankje en een hapje.

Aanstaande Goede Vrijdag 29 maart is er ’s avonds om zeven uur hier in de kerk een gezamenlijke dienst met Oud- Gastel/ Kruisland en we zullen dan met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. In die dienst zal voorgaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.

Diezelfde vrijdag is er ’s-morgens om tien uur een Avondmaalsviering in de Zellebergen. Ook dáárbij bent u van harte welkom.

Volgende week zondag 31 maart, eerste Paasdag, begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar en zal het kerkkoor medewerking verlenen.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 24 vers 4 en 5.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mevr. Hette van der Leeuw uit Almere voor zal gaan.

Dit weekend is een groep gemeenteleden op kloosterweekend naar het trappistenklooster te Westmalle in België. We wensen hun daar een fijne tijd toe.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet en ter bemoediging naar mevr. Kuik uit de Zellebergen. Ook zijn er bloemen voor Inge en Michel Kriekaard. Zij waren gisteren 12 ½ jaar getrouwd.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor de vakantieweek West-Brabant voor gehandicapten. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 24 maart, Palmzondag, begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht.

Er is een verzoek van de leiding van de kindernevendienst aan de ouders van de kinderen om ze volgende week vóór de dienst al naar de Pastorije te brengen. Inge en Thea zullen ze daar opvangen. Aan het einde van de dienst op Palmzondag komen de kinderen dan naar de kerk om te laten zien wat ze gemaakt hebben.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 27 vers 1.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voor zal gaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet en ter bemoediging naar mevr. Heidinga. We wensen haar van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de kaartengroet voor enkele gemeenteleden die u kunt ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor het zendingswerk in Indonesië op Papoea. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Na een geweldige dienstenveiling afgelopen vrijdagavond en een dagje rekenen en uitzoeken, is de opbrengst van de veiling te schatten op €1780,00! (onkosten al in rekening gebracht). Wat een inzet van alle gemeenteleden van Oud-Gastel / Kruisland en Oudenbosch! Dank hiervoor!

Volgende week zondag 17 maart begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan mevr. Hette van der Leeuw uit Almere. In dat weekend gaat er vanuit onze gemeente een groep op kloosterweekend naar het trappistenklooster te Westmalle in België. We wensen hen daar een fijne tijd toe.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 139 vers 1 en 2.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin de classispredikant ds. Marco Luijk voor zal gaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar onze organist Hans de Gruyter en Fred de Grunt. We wensen beiden van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor het zendingswerk in Libanon. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 10 maart begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 25 vers 1 en 2
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaat.

Vandaag nemen we afscheid van Michel Kriekaard als ouderling-kerkrentmeester en Janny van der Kruijk zal worden herbevestigd tot ouderling kerkrentmeester.
De bloemen uit de dienst gaan naar Michel en Janny. Ook zijn er bloemen als groet van de gemeente voor de familie Ampt.

De eerste collecte van vandaag is voor Alpha Nederland. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.
Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade.

Volgende week zondag 3 maart begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan de classispredikant ds. Marco Luijk.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 25 vers 1 en 3.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar voorgaat en we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren.

De bloemstukjes op de avondmaalstafel gaan als groet van de gemeente naar dhr. en mw. Mandenmaker en mw. Kabel.
Wie een bloemstukje weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De diaconale collecte van vandaag is voor de Hoorn van Afrika. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 25 februari begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos en zal Janny van der Kruijk herbevestigd worden tot ouderling kerkrentmeester en zullen we afscheid nemen van Michel Kriekaard.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 91 vers 1 en 2: “Heil hem wie God een plaats bereidt”
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voor zal gaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar Arie en Lenie Blom.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor de Stichting Bootvluchteling. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 18 februari begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar en zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.
In de half elf dienst van 25 februari zal Janny van der Kruijk herbevestigd worden tot ouderling kerkrentmeester en zullen we afscheid nemen van Michel Kriekaard en Cees Ampt.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 107 vers 1 en 4: Gods goedheid houdt ons staande.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mevrouw Bieneke de Waal uit Zegge voor zal gaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar mw. v.d. Burgh – in ’t Veld.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Ook ligt daar de kaartengroet voor enkele gemeenteleden die u kunt ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie: vandaag speciaal voor Bangladesh. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 11 februari begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan. ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 103c vers 1 en 2.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar voor zal gaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag ter bemoediging naar Clara Bruinsma. We wensen haar van harte beterschap toe. Ook zijn er bloemen voor Kees en Janny v.d. Kruijk als blijk van waardering voor hun inzet in de gemeente.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor MAF Flying for live. Dit is om mensen in afgelegen gebieden te bereiken per vliegtuig met Bijbels, nood - medische - of ontwikkelingshulp. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 4 februari begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan mevrouw Bieneke de Waal uit Zegge.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 111 vers 1 en 2: “Van ganser harte loof ik Hem”.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


De mededelingen van de Protestantse Gemeente Oudenbosch en Oud-Gastel/ Kruisland.

De bloemen vanuit Oudenbosch gaan naar dhr. en mw. Keijzer. Ze waren afgelopen week 61 jaar getrouwd. De bloemen kunnen na de dienst bij mij worden opgehaald.
De bloemen uit Oud-Gastel/ Kruisland gaan als felicitatiegroet naar mevr. van Oers-van Eekelen.

Vanaf morgen, maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari is er i.v.m. de ‘week van gebed’ iedere avond om zeven uur in de Protestantse Kerk van Oud-Gastel een korte gebedsdienst. Deze is in samenwerking met de parochies van Oud- Gastel/Kruisland en Oudenbosch.

Ook is er in Oud-Gastel op donderdag 25 januari van tien tot twaalf uur in de consistorie de activiteiten club.

Direct na afloop van deze dienst in de Basiliek is er koffiedrinken in de Hellemonszaal hier beneden. In de Pastorije is er een eenvoudige lunch en film u aangeboden door de Zendingscommissies van Oud-Gastel/ Kruisland en Oudenbosch. De film begint om 13.30 uur. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het ZWO-project: de Hoorn van Afrika.

Volgende week zondag 28 januari begint de kerkdienst in de Protestantse Kerk in Oud-Gastel om negen uur en in Oudenbosch om half elf. In beide diensten hoopt dan voor te gaan dominee Harm – Jan Inkelaar.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar mw. Mieke van Dam.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Van maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari is er i.v.m. de ‘week van gebed’ iedere avond om zeven uur in de kerk van Oud-Gastel een korte gebedsdienst. Deze is samen met de parochies van Oud- Gastel/Kruisland en Oudenbosch.

Volgende week zondag 21 januari is er in deze kerk géén kerkdienst. Wel is er dan samen met de RK parochies en Oud-Gastel/ Kruisland een Oecumenische dienst om elf uur in de Basiliek. Deze zal geleid worden door pastoor Maickel Prasing en ds. Charlotte Inkelaar – de Mos. Ook de kinderen zijn daarbij van harte welkom, want er is dan ook kindernevendienst.

Direct daarna kunt u naar de Pastorije komen voor een lunch en film u aangeboden door de ZWO-commissies van Oud-Gastel/ Kruisland en Oudenbosch. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het ZWO-project de Hoorn van Afrika.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 33 vers 1 en 2.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze eerste kerkdienst in het nieuwe jaar waarin dominee Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan ter bemoediging en ook als felicitatie naar Nel en Ger Blok. Ze zijn vandaag 55 jaar getrouwd.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade en waar men elkaar ook een gelukkig Nieuwjaar kan wensen. Tevens ligt daar ook de kaartengroet voor enkele gemeenteleden die u kunt ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor Schuldhulpmaatje. Dit is persoonlijke hulp voor mensen met financiële problemen door hiervoor speciaal getrainde mensen. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Van maandag 22 t/m 26 januari is er in de Protestantse Kerk van Oud-Gastel, Dorpsstraat 13 iedere avond een gebedsdienst van 19.00 tot 19.30 uur.
Volgende week zondag 14 januari begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Leo van der Eijk uit Zwijndrecht.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van gezang 413: Grote God wij loven U.

Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en een gezond en gelukkig nieuwjaar toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij de kerkdienst op deze laatste dag van het jaar waarin dominee Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als bemoediging van de gemeente naar de familie Dijkstra.
Wie de bloemen weg wil brengen kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor noodhulp en steun aan inwoners en ontheemden in Oekraïne. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 7 januari begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan wederom voor te gaan dominee Charlotte Inkelaar – de Mos.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 985: Heilig, heilig, heilig.

Na votum en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan i.v.m. enkele afkondigingen van overlijden.
Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe. Tevens wensen we u een goede jaarwisseling en een voorspoedig nieuwjaar.