Afkondigingen


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. We heten u van harte welkom bij deze kerkdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan en we de mensen zullen gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag ter bemoediging naar Jan Graafland.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor het Pastoraat.

Woensdagavond 23 november is er vanaf kwart voor acht tot ongeveer half negen een oecumenisch gebedsmoment in de Basiliek. Tijdens die gebedsviering gedenken we in het bijzonder de om hun geloof vervolgde Christenen in een groot aantal landen in de wereld. Pastoor Maickel Prasing en dominee Charlotte Inkelaar zullen hierin voorgaan. Ook u bent daarbij van harte welkom. Daaraan voorafgaande zal de voorgevel van de Basiliek rood aangelicht worden.

Volgende week zondag 27 november begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar en zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Dan zal ook de heer Wim de Veth 2 nummers op de saxofoon ten gehore brengen.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen Psalm 33 vers 8.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan ter bemoediging van de gemeente naar mevr. Nel van den Berg- Boeder. We wensen haar van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor het zendingswerk in de Golfstaten.

Volgende week zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In die dienst gedenken we de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook dan zal Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaan en de dienst begint om negen uur.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 24 vers 1 en 2.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
{/slider)
{slider=06 nov 2022}
AFKONDIGINGEN 6 NOVEMBER 2022 - OOGSTDIENST
Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mw. Gerarde de Jong zal voorgaan.
De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar mw. Joke van der Ent - Evegroen. We wensen haar van harte een voorspoedig herstel toe. Ook zijn er bloemen voor Inge en Michel Kriekaard als dank voor hun inzet tijdens de vakantieweek voor gehandicapten in Doorn.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de maandelijkse kaartengroet die u kunt ondertekenen.

Aan het einde van de dienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en een voor de diaconie.

Volgende week zondag 13 november begint de kerkdienst niet om tien uur, zoals vermeld in de Kerkklok, maar om half elf. Ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal in die dienst voorgaan. Vanwege persoonlijke omstandigheden is de speciale gezamenlijke dienst van die zondag met Theo van Teijlingen verplaatst naar zondag 11 december om tien uur.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 63 vers 1 en 2.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. P.Taselaar uit Ridderkerk zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als felicitatie van de gemeente naar Hans en Corrie de Gruyter. Ze waren vorige week 40 jaar getrouwd.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor het Nederlands Bijbelgenootschap.

Volgende week zondag 6 november begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan mw. Gerarde de Jong.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 281 vers 1 t/m 4.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Petra de Nooij uit Den-Haag voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan als groet en ter bemoediging van de gemeente naar Erik Kooij, Lindy Visser en de fam. Roth.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor Stichting Leergeld.
Volgende week zondag 30 oktober begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. P. Taselaar uit Ridderkerk.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 65 vers 1 en 3.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm Jan Inkelaar zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar mw. Amoureus.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor het zendingswerk in Indonesië.

Volgende week zondag 23 oktober begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Petra de Nooij uit Den-Haag.
Na votum en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan i.v.m. een afkondiging van overlijden.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 65 vers 1 en 2.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mw. Bieneke de Waal uit Zegge zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw van der Burgh – in ‘t Veld. Ook is er een presentje voor Esmé Kriekaard. Zij heeft haar armpje gebroken.
Wie de bloemen of het presentje weg wil brengen, kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor Missionair Werk.
Aanstaande vrijdag 14 oktober is er om 10.00 uur een Avondmaalsviering in de Kapel van de Zellebergen. Ook u bent daarbij van harte welkom.

Volgende week zondag 16 oktober begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan ds. Harm Jan Inkelaar voor te gaan.
Na votum en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan i.v.m. een afkondiging van overlijden.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 103 vers 1 en 9.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij de kerkdienst op deze Israëlzondag waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan en we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren.

De tafelstukjes gaan ter bemoediging en als groet van de gemeente naar mw. Bijnagte-van Bruggen uit de Zellebergen en naar Evert en Gerda de Groot.
Ook is er een boeket bloemen voor Truus Kabel, ter bemoediging.
Wie een tafelstukje weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de maandelijkse kaartengroet die u kunt ondertekenen.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor de Voedselbank.

Volgende week zondag 9 oktober begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan mw. Bieneke de Waal uit Zegge.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 138 vers 1 en 2.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als groet en ter bemoediging van de gemeente naar de familie Verspui, vanwege het overlijden van mw. Verspui.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor het zendingswerk in Colombia.

Volgende week zondag 2 oktober begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voor te gaan en we zullen dan met elkaar ook het Heilig Avondmaal vieren.

Na votum en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan i.v.m. een afkondiging van overlijden.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 146c vers 1: “Alles wat adem heeft love de Here”

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis
met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij de kerkdienst op deze Startzondag, waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaat.
Het kerkkoor zal in deze dienst haar medewerking verlenen.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar Henk Groen. Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Vandaag speciaal voor deze dag met iets lekkers erbij, door enkele gemeenteleden gebakken, waarvoor hartelijk dank. 

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor Kerk in Actie:
vandaag speciaal voor het zendingswerk in Syrië.

Volgende week zondag 25 september begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor de te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 33 vers 2 en 8.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan als groet en felicitatie van de gemeente naar Henk en Bella Verschoor. Ze waren afgelopen week 61 jaar getrouwd.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.

De diaconie is verheugd en dankbaar voor de opbrengst van de noodcollecte voor de watersnood in Pakistan van de afgelopen week waardoor in het bijzonder vele Christenen aldaar in die situatie geholpen kunnen worden. De opbrengst was rond de € 1000,- en de diaconie heeft die aangevuld tot 1500,--Dit bedrag wordt direct overgemaakt naar de Stichting Hulp voor Christenen. Nogmaals hartelijk bedankt voor uw financiële steun en inzet.

Volgende week zondag 18 september is de Startzondag. Deze hopen we met elkaar bij goed weer te vieren in het Arboretum en zal beginnen om half elf. In die dienst zal dan voorgaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos en dit keer zal ons kerkkoor ook haar medewerking verlenen. Mocht het regenen, dan vind de dienst in de kerk plaats.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 84 vers 1 en 3.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.