Afkondigingen


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm - Jan Inkelaar voorgaat. De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar Lindy Breen.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Stichting Leergeld. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 3 september begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan als groet en felicitatie van de gemeente naar Annemieke van Bloois en Machiel Visser.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Open Doors. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 27 augustus begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 103 vers 5 en 9.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan als felicitatie van de gemeente naar Henk en Hanneke Steenbergen. Ze waren gisteren 55 jaar getrouwd. Ook zijn er bloemen voor mw. Mandemaker. Zij heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, maar is nu weer thuis. We wensen haar van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor het Nederlands Bijbelgenootschap. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 6 augustus begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 148 vers 1 en 6: “Halleluja! Prijs God en zing.”
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan ter bemoediging van de gemeente naar Klaarke Voet vanwege een operatie. We wensen haar van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.
Daar kunt u ook weer de maandelijkse kaartengroet voor enkele gemeenteleden ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor Chris en Voorkom. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 13 augustus begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan wederom voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 8 vers 1, 3 en 4.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan als felicitatie van de gemeente naar Henk en Hanneke Steenbergen. Ze waren gisteren 55 jaar getrouwd. Ook zijn er bloemen voor mw. Mandemaker. Zij heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, maar is nu weer thuis. We wensen haar van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor het Nederlands Bijbelgenootschap. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.
Volgende week zondag 6 augustus begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 148 vers 1 en 6: “Halleluja! Prijs God en zing.”
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Baggerman uit Krimpen a/d IJssel voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan als felicitatie van de gemeente naar dhr. en mw. Rockx uit Bosschenhoofd vanwege hun 50-jarig huwelijk en als groet naar Wil Ruis.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Africare. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 30 juli begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 65 vers 1.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar voorgaat en we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren.

De tafelstukjes van de avondmaalstafel gaan als groet en ter bemoediging van de gemeente naar Sjef Notenboom en naar mevr. Kuik uit de Zellebergen.
Wie één van de stukjes weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor de Voedselbank. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 23 juli begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Baggerman uit Krimpen a/d IJssel.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 5 vers 1 en 3: “Laat mij, mijn koning tot U spreken”
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar de Mos voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar Piet Gouw. Ook zijn er bloemen ter bemoediging voor Ine Vermeer. We wensen haar van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar kunt u ook weer de kaartengroet voor enkele gemeenteleden ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor het ZWO-project: de hoorn van Afrika, Ethiopië. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 16 juli begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm -Jan en zullen we met elkaar ook het Heilig Avondmaal vieren.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 84 vers 1 en 3.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, gemeenteleden van Oud-Gastel / Kruisland en van Oudenbosch, eventuele gasten en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mw. Bieneke de Waal uit Zegge voorgaat.

De bloemen uit de dienst gaan ter bemoediging naar Laura Worst. We wensen haar van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u allen ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie. Vandaag speciaal voor Indonesië. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 9 juli begint de kerkdienst in Oudenbosch om negen uur en in Oud-Gastel om half elf. In beide diensten hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar -de Mos. In Oud-Gastel wordt er afscheid genomen van een aantal ambtsdragers. Ook zullen er enkele mensen bevestigd en herbevestigd worden, zodat er weer een voltallige kerkenraad ontstaat. Na de dienst is er koffie drinken.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 33 vers 1, 2 en 8.
Namens de beide kerkenraden wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mw. Gerarde de Jong zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar de familie Kriekaard. Inge en Michel hebben zich vorige week ingezet voor de vakantieweek West-Brabant, waarvoor we ze hartelijk willen bedanken.

De eerste collecte van vandaag is voor de stichting Tamsarya. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 25 juni begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan mw. Hette van der Leeuw uit Almere.
Na de dienst bent van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Piet Taselaar uit Ridderkerk zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als felicitatie van de gemeente naar Jolanda en Peter van Es vanwege hun 50-jarig huwelijk en dhr. en mw. Breure uit de Zellebergen vanwege hun 66-jarig huwelijk. Ook zijn er bloemen voor mw. Schinkelshoek als welkom thuis.

Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte is voor Trans World Radio. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.
Volgende week zondag 18 juni begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan mw. Gerarde de Jong.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 139 vers 1 en 4.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Franc de Ronde uit Barendrecht zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als groet en ter bemoediging van de gemeente naar mw. Monster en Bieneke de Waal. We wensen beiden van harte beterschap toe. Ook zijn er bloemen voor Fatima Ameri als dank voor het maken van de toetjes bij de Alpha cursus.

Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar kunt u ook weer de maandelijkse kaartengroet voor enkele gemeenteleden ondertekenen.

De eerste collecte is voor de vakantieweek West-Brabant. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen. We wensen de gasten en vrijwilligers van de vakantieweek West-Brabant een goede en mooie week in Doorn.

Volgende week zondag 11 juni begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Piet Taselaar uit Ridderkerk.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 8 b vers 1, 2, 3 en 4.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mw. Bieneke de Waal uit Zegge zal voorgaan. Een speciaal welkom aan onze gasten uit Dordrecht.

De bloemen uit de dienst gaan ter bemoediging van de gemeente naar Arie en Lenie Blom vanwege het overlijden van hun schoondochter.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte is voor het Missionaire Werk van de PKN. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.
Volgende week zondag 28 mei is het Pinksteren. Dan begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar.

Op maandag 29 mei, tweede Pinksterdag is er weer het Lopend Vuurtje. Dan gaan we weer fietsen voor het goede doel: de Hoorn van Afrika. Na de dienst is Fred de Grunt in de Pastorije beschikbaar om informatie over routes te geven en andere vragen te beantwoorden.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van lied 27 vers 1, 2 en 7.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaat en we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren.

De tafelstukjes gaan als groet en ter bemoediging van de gemeente naar dhr. Kranenburg en naar Bieneke en Cor de Waal.
Ook zijn er bloemen voor Piet en Nely Schols. Zij waren gisteren 55 jaar getrouwd.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Er is vandaag één gezamenlijke collecte aan het einde van de dienst. De bestemming van deze collecte zal zijn voor de plaatselijke Voedselbank.

Aanstaande donderdag 18 mei is het Hemelvaartsdag. Dan is er in Oud-Gastel om tien uur een gezamenlijke kerkdienst, waarin ds. Harm-Jan Inkelaart zal voorgaan.
Bij goed weer gaan we met elkaar op de fiets naar Oud-Gastel. Voor wie mee wil en kan, we vertrekken om uiterlijk tien voor half tien vanaf hier bij de kerk.
Tijdens de dienst op Hemelvaartsdag in Oud-Gastel zal er ook kindernevendienst zijn.

Volgende week zondag 21 mei begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan mw. Bieneke de Waal uit Zegge.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 99 vers 1, 3 en 4.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.