Afkondigingen


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mw. Gerarde de Jong zal voorgaan.

De bloemen gaan als groet van de gemeente ter bemoediging naar Sjef en Maaike Notenboom.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie.

Volgende week zondag 3 juli begint de kerkdienst om tien uur. Dit zal vanwege de vakantietijd een gezamenlijke dienst zijn met Oud-Gastel/Kruisland. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Taselaar uit Ridderkerk.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 98 vers 1, 3 en 4.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Petra de Nooij uit Den Haag zal voorgaan.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Piet Schols en Boukje van der Weijden. Na jaren van werken met glas in lood hebben ze besloten om vanwege leeftijd en gezondheidsredenen hiermee te stoppen. Ook zijn er bloemen voor Tineke van Es. Zij heeft haar pols gebroken en we wensen haar van harte beterschap toe.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor de Stichting Tamsarya in Nepal.
Na de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar liggen ook enkele felicitatiekaarten ter ondertekening voor jongeren die hun diploma hebben gehaald.

Volgende week zondag 26 juni begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan mw. Gerarde de Jong.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 150 vers 1 en 2.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Henk van ’t Maalpad uit Bergen op Zoom zal voorgaan.
De bloemen gaan als dank voor het organiseren van de vorige week gehouden sponsorfietstocht naar Fred de Grunt.

Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Is er iemand die vandaag koffie zou willen schenken?

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor het project van de zendingscommissie Moldavië.
Volgende week zondag 19 juni begint de kerkdienst om half elf en dan hoopt ds. Petra de Nooij uit Den Haag voor te gaan.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 8a vers 1, 2, 3, 4, en 6
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.

Mededeling van de diaconie: de jaarrekening 2020 van de diaconie ligt deze week voor de gemeenteleden ter inzage/ of is op te vragen bij Ben van Es.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij de kerkdienst op deze Pinkstermorgen waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan en het kerkkoor enkele liederen voor ons zal zingen. Op dit moment is er ook brugdienst voor de jongeren in de Pastorije o.l.v. Gerarde de Jong.

De bloemen gaan als felicitatie van de gemeente naar dhr. en mw. Breure uit de Zellebergen. Zij zijn op 7 juni 65 jaar getrouwd.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar liggen ook weer enkele kaarten om te ondertekenen.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor Kerk in Actie, vandaag speciaal voor zending in Zuid-Afrika.

Volgende week zondag 12 juni begint de kerkdienst om negen uur waarin voor zal gaan ds. van ’t Maalpad uit Bergen op Zoom.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van lied 670 vers 1, 2, 3, 6 en 7.
Namens de kerkenraad wens ik u goede Pinksterdagen en een gezegende dienst toe.Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mw. Gerarde de Jong zal voorgaan.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. Ouwerkerk – Pruissen uit Roosendaal.

Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor het Nederlands Bijbelgenootschap.

Volgende week zondag 5 juni is het Pinksteren. Dan begint de kerkdienst om half elf en zal ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaan. Dan zal ook het kerkkoor medewerking verlenen. Op die zondag is er ook weer brugdienst voor de jongeren van de middelbare schoolleeftijd in de Pastorije.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 40 vers 1, 4 en 7.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. P. Taselaar uit Ridderkerk zal voorgaan.
Dit weekend is er vanuit de gemeente een groep op kloosterweekend in Postel in België. We wensen hen daar nog een goede tijd toe.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Anke Ampt als bedankje voor o.a. het maken van de kaarten (ze heeft altijd een mooi bedrag voor de kerk hiermee) en de wekelijkse verzorging van de website.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor Missionair Werk.
Aanstaande donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag.
Dan is er in Oud-Gastel om tien uur een gezamenlijke kerkdienst, waarin Hette van der Leeuw uit Almere zal voorgaan. Bij goed weer gaan we, net zoals voor de pandemie, met elkaar op de fiets naar Oud-Gastel. Voor wie mee wil en kan, we vertrekken om uiterlijk half tien vanaf hier bij de kerk.

Tijdens de dienst op Hemelvaartsdag in Oud-Gastel zal er ook kindernevendienst zijn.
Volgende week zondag 29 mei begint de kerkdienst om negen uur en dan zal mw. Gerarde de Jong voorgaan.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 46 vers 1 en 3.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan en we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren. Ook zal Jan Pieter Snikkers worden bevestigd tot ouderling kerkrentmeester.

De bloemen gaan als felicitatie van de gemeente naar dhr. en mw. Penning en dhr. en mw. Blom. Beide echtparen waren afgelopen week 55 jaar getrouwd. Ook zijn er bloemen voor Jan Pieter.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar liggen ook enkele kaarten om te ondertekenen.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor de Voedselbank Halderberge.

Volgende week zondag 22 mei begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Tazelaar uit Ridderkerk. Dat weekend zal er vanuit de gemeente een groep op kloosterweekend gaan in Postel in België.

U kunt zich nog opgeven voor de sponsorfietstocht Lopend Vuurtje op zaterdag 4 juni. In de Pastorije liggen formulieren die u kunt invullen. Fietst u ook mee voor het goede doel?
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 118 vers 1 en 10.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. en mw. de Jonge. Ze waren afgelopen week 50 jaar getrouwd. Ook gaan er bloemen naar dhr. Stam. We wensen hem van harte beterschap toe. Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Vandaag wordt, naar aanleiding van het initiatief van een gemeentelid, door de Protestantse Gemeente aan elke Oekraïense moeder alhier in de Stichting Anna een bloem voor Moederdag aangeboden. De diaconie stelt dit initiatief zeer op prijs en heeft daarom alle kosten hieromtrent op zich genomen.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor Noodhulp in Nigeria.

Volgende week zondag 15 mei begint de kerkdienst om negen uur en dan zal ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaan. We zullen dan ook met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.
Daar er geen bezwaren tegen de benoeming van Jan Pieter Snikkers voor het ambt als ouderling-kerkrentmeester zijn ingebracht, zal hij in de kerkdienst van zondag 15 mei worden bevestigd.

Voor het kloosterweekend van 20 tot 22 mei zijn nog plaatsen beschikbaar. U kunt zich dus nog opgeven hiervoor, tot eind deze week. Het thema dit jaar is: Het geschenk van de ontmoeting met God en met de ander! U kunt zich melden bij Arja en Jacko van Dongen of bij Harm Jan en Charlotte Inkelaar.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 87.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Alewijn Slingerland uit Klundert zal voorgaan.

Op dit moment is er voor het eerst na lange tijd ook weer brugdienst voor de jongeren in de Pastorije onder leiding van Gerarde de Jong.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. Schinkelshoek vanwege haar verhuizing en naar Annemieke van Bloois. Ze heeft haar arm gebroken en we wensen haar van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.
Ook liggen daar weer enkele kaarten voor gemeenteleden om te ondertekenen.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor het Steunfonds voor het Zuiden.

De kerkenraad is verheugd u mee te kunnen delen dat Jan-Pieter Snikkers bereid is gevonden om het ambt van ouderling-kerkrentmeester te gaan vervullen. Eventuele bezwaren tegen zijn benoeming kunt u tot vrijdag 6 mei schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de kerkenraad. Wanneer er geen bezwaren worden ingediend, zal Jan-Pieter in de dienst van 15 mei worden bevestigd.

Volgende week zondag 8 mei begint de kerkdienst ook weer om half elf en dan zal ds. Harm-Jan Inkelaar voorgaan.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 118 vers 8 en 9.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. en mw. Mandemaker.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor Stichting de Figurant.

De kerkenraad is verheugd u mee te kunnen delen dat Jan-Pieter Snikkers bereid is gevonden om het ambt van ouderling-kerkrentmeester te gaan vervullen. Eventuele bezwaren tegen zijn benoeming kunt u tot vrijdag 6 mei schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de kerkenraad. Wanneer er geen bezwaren worden ingediend, zal Jan-Pieter in de dienst van 15 mei worden bevestigd.

Volgende week zondag 1 mei begint de kerkdienst om half elf en dan zal ds. Slingeland uit Klundert voorgaan.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 81 vers 1, 8 en 9.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Vandaag is het Pasen. Hartelijk welkom bij de kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan. Welkom ook aan het kerkkoor, zij zullen medewerking verlenen aan deze dienst.

De bloemen gaan vandaag als felicitatie van de gemeente naar dhr. en mw. Visser die afgelopen week 55 jaar getrouwd waren. Ook zijn er bloemen ter bemoediging voor mw. Kabel en mw. Jolanda van Es en voor mw. Verwoerd die pas verhuisd is naar Etten-Leur.

Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.
Voor vandaag en de komende weken staat er niemand op de lijst om koffie te schenken. Wie zou het vandaag willen doen? En wilt u straks uw naam op de lijst invullen als u een keer koffie wilt schenken?

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie, vandaag speciaal voor Libanon.

Volgende week zondag 24 april begint de kerkdienst wederom om negen uur. Dit in verband met een doopdienst in Oud-Gastel. Voorganger zal dan zijn ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.

Komende week en wel op woensdag 20 april tussen 18.00 en 19.00 uur kunt u weer gebruikte kleding inleveren in de kerken van Oudenbosch.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 122 uit de Evangelische Liedbundel: “Daar juicht een toon”.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst en gezegende Paasdagen toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Vandaag is het Palmpasen. Hartelijk welkom bij de kerkdienst waarin ds. Lolkema uit Bergen op Zoom zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan als felicitatie naar dhr. en mw. Leeuwestein. Zij waren deze week 50 jaar getrouwd.
Namens de beide gemeenten is er ook een boeket bloemen gegeven aan Charlotte, omdat zij deze week 30 jaar verbonden is aan onze gemeenten. Dat is toch wel een felicitatie waard!

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor het zendingsproject Moldavië.

Aanstaande Goede Vrijdag 15 april is er ’s avonds om zeven uur hier in de kerk een gezamenlijke dienst met Oud- Gastel / Kruisland en we zullen dan met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. In die dienst zal voorgaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos. Diezelfde vrijdag is er ’s-morgens om tien uur een Avondmaalsviering in de Zellebergen. Ook dáárbij bent u van harte welkom.

Volgende week zondag 17 april, eerste Paasdag, begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar en zal het kerkkoor medewerking verlenen.

Na de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar staan ook de Paasattenties voor de ouderen klaar. Vergeet u ze niet mee te nemen en indien mogelijk kijkt u even of u misschien wat van deze attentie bij de ouderen langs zou kunnen brengen. Dat scheelt een heleboel werk voor uw Diakenen. Bij voorbaat hartelijk dank.
Ook ligt daar de kaartengroet voor enkele gemeenteleden die u kunt ondertekenen.

Volgende week woensdag 20 april tussen 18.00 en 19.00 uur kunt u weer gebruikte kleding inleveren in de kerken van Oudenbosch.
Vandaag wordt de dienst begonnen met het zingen van Psalm 24 vers 1 en 5.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij de kerkdienst op deze vijfde zondag in de Veertigdagentijd waarin ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht zal voorgaan.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. Kranenburg. We wensen hem van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor het ZWO-project Moldavië.

Volgende week zondag 10 april is het Palmpasen. Dan begint de kerkdienst om half elf en zal ds. Lolkema uit Bergen op Zoom voorgaan.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 79 vers 1 en 2.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij de kerkdienst op deze vierde zondag in de Veertigdagentijd waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan naar Corrie Le Pair omdat zij vandaag afscheid zal nemen van de kindernevendienst.
Aan het einde van de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd. Er is een collecte voor kerkbeheer en de diaconale collecte is voor Missionair Werk.

Volgende week zondag 3 april begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht.
Na de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade.

Vandaag wordt de dienst begonnen met het zingen van Psalm 25 vers 7 en 8.
Na bemoediging en groet vragen we u nog even te blijven staan i.v.m. een mededeling van overlijden.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.