Afkondigingen


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan en we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren.

De bloemstukjes op de avondmaalstafel gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar An Jongbloed. Zij verblijft voor revalidatie in Bergen op Zoom. Het tweede stukje is voor dhr. en mw. Knetsch van camping ‘de Haspel’.
Wie een bloemstukje weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor het diaconale project de Hoorn van Afrika. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

De kerkenraad is blij en dankbaar dat Marleen Elsenaar bereid is gevonden om het ambt van diaken te gaan vervullen. Eventuele bezwaren tegen haar benoeming kunt u nog tot vrijdag 26 juli schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de kerkenraad. Wanneer er geen bezwaren worden ingediend zal mw. Elsenaar in de kerkdienst van zondag 4 augustus worden bevestigd tot diaken.

Volgende week zondag 28 juli begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan mevr. Hette van der Leeuw uit Almere.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 63 vers 1 en 2: Mijn God Gij zijt mijn toeverlaat.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst. Doordat Harm-Jan ziek is, zal mw. Bieneke de Waal in zijn plaats de dienst leiden.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar Harm-Jan en Charlotte. We wensen hen van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Wycliff Bijbelvertalers: Ze steunen de mensen die het evangelie wereldwijd helpen te verspreiden met als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

De kerkenraad is blij en dankbaar dat Marleen Elsenaar bereid is gevonden om het ambt van diaken te gaan vervullen. Eventuele bezwaren tegen haar benoeming kunt u tot vrijdag 26 juli schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de kerkenraad. Wanneer er geen bezwaren worden ingediend zal mw. Elsenaar in de kerkdienst van zondag 4 augustus worden bevestigd tot diaken.

Volgende week zondag 21 juli begint de kerkdienst om half elf. In die dienst zal dan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaan en hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 210 vers 1 en 2: “God van hemel, zee en aarde”.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.

Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als bemoediging van de gemeente naar Anke Ampt.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de maandelijkse kaartengroet die u kunt ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor MAF: Flying for Life… elke 5 minuten vertrekt of landt er een vliegtuig met Bijbels, noodhulp, medische- of ontwikkelingshulp. Zonder deze hulp in afgelegen gebieden blijven mensen onbereikbaar. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 14 juli begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 107 vers 1, 2 en 9.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Henk-Jan Ketelaar uit Etten – Leur zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als bemoediging van de gemeente naar Piet Gouw.

De eerste collecte van vandaag is voor het Werelddiaconaat: vandaag speciaal voor Moldavië. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Na de dienst bent u van harte welkom in de Pastorije voor een kopje koffie, thee of limonade.
Volgende week zondag 7 juli begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 84 vers 1 en 8: Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mw. Gerarde de Jong uit Zevenbergen zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Knech van camping De Haspel
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie: vandaag speciaal voor Libanon. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 30 juni begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Henk-Jan Ketelaar uit Etten – Leur.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van lied 700: Als de Wind die waait met vlagen.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, gemeenteleden van Oud-Gastel / Kruisland en van Oudenbosch, eventuele gasten en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Elly Bouwman uit Stavenisse zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan ter bemoediging naar dhr. en mw. Akkerman uit St. Willebrord. We wensen mw. van harte beterschap toe.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije, waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Stichting GAVE. Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling, door mensen te ondersteunen die zich speciaal voor deze boodschap inzetten helpen wij een handje mee. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Na de kindernevendienst aan het einde van de dienst vertelt Wilma Welten iets over het jeugdwerk in onze beide gemeenten.
Aanstaande maandag gaat de vervolg Alpha groep in Oud-Gastel niet door. De eerst volgende keer is 15 juli om half twee in de consistorie van Oud-Gastel.

Volgende week zondag 23 juni begint de kerkdienst in Oud-Gastel om negen uur en in Oudenbosch om half elf. In beide diensten hoopt dan voor te gaan mw. Gerarde de Jong uit Zevenbergen.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 146 vers 1 en 3.
Namens de beide kerkenraden wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Wybren de Jong uit Roosendaal zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als felicitatie van de gemeente naar dhr. en mw. Breure. Zij waren deze week 67 jaar getrouwd.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Trans World Radio. Via internet, radio en audiospelers wordt de Bijbelse boodschap, het Goede Nieuws doorgegeven op moeilijk bereikbare plaatsen op de wereld. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Aanstaande zaterdag 15 juni wordt de Pastorije weer schoongemaakt. Helpt u ook mee? Als we met velen zijn kunnen we ook veel extra werkzaamheden doen. Met elkaar is het altijd heel gezellig werken en we drinken zoals altijd ook koffie/thee met wat lekkers erbij. Bent u in de gelegenheid om een paar uurtjes te komen helpen dan bent u om 9.00 uur van harte welkom in de Pastorije. Wel graag even aan Corrie de Gruyter doorgeven of u komt.

Volgende week zondag 16 juni begint de kerkdienst om tien uur. Dit zal een gezamenlijke dienst zijn met Oud-Gastel/Kruisland. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Elly Bouwman uit Stavenisse.

Na votum en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan i.v.m. een afkondiging van overlijden.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van lied 287 vers 1, 2 en 5.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mevrouw Bieneke de Waal - van der Vlies uit Zegge zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar Henk Verschoor.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de maandelijkse kaartengroet die u kunt ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor Schuldhulpmaatje. Dit is persoonlijke hulp voor mensen met financiële problemen door hiervoor speciaal getrainde mensen. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 9 juni begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Wybren de Jong uit Roosendaal.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van lied 705.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar Ineke Timmermans.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor het Missionair werk van Kerk in Actie. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 2 juni begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoopt dan voor te gaan mevrouw Bieneke de Waal uit Zegge.

De fietstocht Lokaal Lopend Vuurtje afgelopen maandag was weer een succes, ondanks wat regen af en toe. Er deden ruim 60 mensen mee. De opbrengst bedroeg ruim €2.600! Ongeveer de helft daarvan gaat naar ons project “de Hoorn van Afrika”. Alle deelnemers en sponsoren hartelijk bedankt!

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 84 vers 1 en 3.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij de kerkdienst op deze Pinkstermorgen waarin ds. Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan. Ook welkom aan het kerkkoor dat voor ons enkele liederen zal zingen.

De bloemen uit de dienst gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar mw. Gerda de Groot.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie. Vandaag speciaal voor het Zendingswerk in Bangladesh. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 26 mei begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Charlotte Inkelaar – de Mos.

Morgen, tweede Pinksterdag is het Lopend Vuurtje. Dan gaan we weer fietsen voor het goede doel: de Hoorn van Afrika. We wensen alle fietsers veel succes.
Op die dag zullen er ook verschillende kerken in de omgeving open zijn vanwege Open Kerkendag. Onze Kerk is dan open van elf tot vier uur. Ook als u niet meefietst bent u daar van harte welkom.

Na votum en groet wordt u verzocht nog even te blijven staan i.v.m. een afkondiging van overlijden.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Lied 672 vers 1, 2, 6 en 7: “Kom laat ons deze dag”. Het 6de couplet zingt alleen het koor.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en eenieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan.

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als felicitatie van de gemeente naar Arja en Jacko van Dongen vanwege hun 12 ½ jarig huwelijk in april.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade.

De eerste collecte van vandaag is voor Operatie Mobilisatie waarin christenen worden geïnspireerd om wereldwijd het evangelie te verspreiden. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Volgende week zondag 19 mei is het Pinksteren. Dan begint de kerkdienst om half elf. In die dienst hoop wederom voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar.
Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 66 vers 1 en 3: “Breek, aarde, uit in jubelzangen”.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.


Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin ds. Charlotte Inkelaar – de Mos voorgaat en we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren.

De stukjes op de Avondmaalstafel gaan als groet van de gemeente naar mw. Ine Vermeer en dhr. en mw. Schols.
Wie de bloemen weg wil brengen kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de Pastorije waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de maandelijkse kaartengroet die u kunt ondertekenen.

De eerste collecte van vandaag is voor De Hoorn van Afrika. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen.

Aanstaande donderdag 9 mei is het Hemelvaartsdag. Dan is er in Oud-Gastel om tien uur een gezamenlijke kerkdienst, waarin ds. Siets Nieuwenhuizen uit Oosterhout zal voorgaan. Bij goed weer gaan we met elkaar op de fiets naar Oud-Gastel. Voor wie mee wil en kan, we vertrekken om uiterlijk tien voor half tien vanaf hier bij de kerk.

Tijdens de dienst op Hemelvaartsdag in Oud-Gastel zal er ook kindernevendienst zijn.
Volgende week zondag 12 mei begint de kerkdienst om negen uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan ds. Harm-Jan Inkelaar.

Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 149 vers 1 en 5.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.