Bankrekeningnummers


Oudenbosch c.a.:

NL29 RABO 0373 7269 53, dit is de algemene bankrekening van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. voor giften, kerkbalans, bijdrage Kerkklok, speciale collecten zoals Paas-, Pinkster- en Oudejaarscollecte, collectebonnen, Solidariteitskas etc.


Gastel & Kruisland:

NL71 RABO 0373 7240 63, dit is de algemene bankrekening van de Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor giften, kerkbalans, bijdrage Kerkklok, speciale collecten zoals Paas-, Pinkster- en Oudejaarscollecte, collectebonnen, Solidariteitskas etc.