Kerkrentmeesters

Hier vind u alle informatie die betrekking heeft op de kerkrentmeesters.

   Anbi
   Archivering
   Huren gebouwen
   Kerk/ Pastorie/ de Pastorije
   Kerkbalans
   Koster kerkgebouwen
   legaat/nalatenschap
   
Organisten
   Profiel Kerkelijke Gemeente
   Samenstelling en taken
   Verjaardagsdfonds

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer