Kerkenraad

Praeses en ouderling:
Mevr. E. Jongerius
Tel.0165-785442
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Foto Elivia Jongerius kl Assessor en predikant:
Ds. Ch. Inkelaar- de Mos
Tel.: 0165-312453
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


ch 

Ouderling:
Mevr. H. Boom
Tel: 0165-330755
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 Foto Hanneke vd V 2 Ouderling:
Mevr. B. de Waal
Tel. 0165-327537
Mobiel: 06-26806083
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 Foto Bieneke de Waal 3243
Ouderling: 
Vacature

 

  

Ouderling-kerkrentmeester en scriba:
Mevr. J. van der Kruijk-van Antwerpen
Tel. 0165-311912
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  jk
Ouderling-kerkrentmeester:

Dhr. J.P. Snikkers
Tel. 06-42627825
E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 JanPieter Snikkers b2

Ouderling-kerkrentmeester

Vacature

 

Diaken:
Dhr. P. Gouw
Tel. 0165-314371
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 Foto Piet Gouw 3227
Diaken:
Mevr. C. Groothoff- van Prooijen
Tel.: 06 20581524
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Foto Corrie Groothoff kl Diaken:
Vacature

 

 

       

 

 

  
De Kerkenraad omvat een drietal disciplines:

a. Bij het Consistorie (College van predikanten en ouderlingen) berust het opzicht over de leden van de gemeente.

b. Het College van kerkrentmeesters beheert de stoffelijke zaken van de kerk. Aan de ouderlingen- kerkrentmeesters is tevens de opbouw van de gemeente toevertrouwd.

c. Het college van diakenen is verantwoordelijk voor haar in de kerkorde toebedeelde taken en voor het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn.

De Colleges van kerkrentmeesters en diakenen kunnen worden aangevuld met ondersteunende leden. Van hen wordt verwacht dat zij, evenals de kerkenraadsleden, de geheimhoudingsplicht zullen naleven, zoals vermeld in de plaatselijke regeling. De ondersteuning wordt vooral geboden vanuit het Kerkelijk Bureau.

Vanuit voornoemde disciplines wordt de kerkenraad gevormd. Het streven is dat in de kerkenraad plaatsnemen: de predikant, 4 ouderlingen (waaronder 1 jeugdouderling), 3 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters.

De kerkenraad vergadert in de regel maandelijks. De hiervoor genoemde disciplines lichten ieder hun beleid toe. 
Daarnaast hebben de voornoemde disciplines ook gescheiden vergaderingen. De kerkenraad is vertegenwoordigd in diverse overlegorganen. 
De kerkenraad kiest uit haar midden een moderamen (dagelijks bestuur), minimaal bestaande uit een predikant, ouderling (-kerkrentmeester) en diaken.

In principe worden ambtsdragers bevestigd (onder handoplegging) aan het begin van de even jaren.
Wanneer daar aanleiding voor is, kan afscheid of een bevestiging van een ambtsdrager ook op een ander moment in het jaar plaatsvinden.


Samenstelling van het moderamen vindt u hier.