Kerkenraad

Praeses en ouderling:

Gertjan Roth
Hertog Janlaan 22
4741 EP  Hoeven
Tel: 0165-203860
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto Gert Jan Roth2 Assessor en predikant:
Ds. Charlotte Inkelaar- de Mos
Fenkelstraat 26
4731 JB  Oudenbosch
Tel.: 0165-312453
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ch 

Ouderling:
Elivia Jongerius
Fenkelstraat 14
4731 JB  Oudenbosch
Tel.0165-785442
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Foto Elivia Jongerius kl Ouderling:
Hanneke Boom
St. Gerardushof 25
4744 BC Bosschenhoofd
Tel: 0165-330755
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Foto Hanneke vd V 2
Ouderling: 
Vacature

 

 

Ouderling:
Bieneke de Waal
Onze Lieve Vrouwestraat 123
4735 AB  Zegge
Tel. 0165-327537
Mobiel: 06-26806083
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Foto Bieneke de Waal 3243

Ouderling-kerkrentmeester en scriba:
Janny van der Kruijk-van Antwerpen
Jaagpad 34
4731 VX  Oudenbosch
Tel. 0165-311912
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  jk Ouderling-kerkrentmeester:
Vacature
 

Ouderling-kerkrentmeester
Michel Kriekaard
Tel. 0165-32 66 50
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 Foto Michel Kriekaard2

Diaken:
Ben van Es
Prof. Mulderslaan 119 
4731 BT  Oudenbosch
Tel. 0165-317532
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 be
Diaken:
Piet Gouw
Klinkstraat 6
4731 DM  Oudenbosch 
Tel. 0165-314371
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Foto Piet Gouw 3227 Diaken:
Aad Jan van der Ven
Lollestraat 50
4731 GL Oudenbosch 
Tel. 0165-310113
E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 av

Diaken: 
Corrie Groothoff- van Prooijen
Gasthuislaan 26
4731 ZB  Oudenbosch
Tel.: 0165-329525
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Foto Corrie Groothoff kl Diaken:
Vacature
 


 

 

  

 

 

 


De Kerkenraad omvat een drietal disciplines:

a. Bij het Consistorie (College van predikanten en ouderlingen) berust het opzicht over de leden van de gemeente.

b. Het College van Kerkrentmeesters beheert de stoffelijke zaken van de kerk. Aan de ouderlingen- kerkrentmeesters is tevens de opbouw van de gemeente toevertrouwd.

c. Het college van Diakenen is verantwoordelijk voor haar in de kerkorde toebedeelde taken en voor het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn.

De Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen kunnen worden aangevuld met ondersteunende leden. Van hen wordt verwacht dat zij, evenals de kerkenraadsleden, de geheimhoudingsplicht zullen naleven, zoals vermeld in de plaatselijke regeling. De ondersteuning wordt vooral geboden vanuit het Kerkelijk Bureau.

Vanuit voornoemde disciplines wordt de Kerkenraad gevormd. Het streven is dat in de kerkenraad plaatsnemen: de predikant, 4 ouderlingen (waaronder 1 jeugdouderling), 4 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters (totaal 12 leden).

De samenstelling begin 2015 voldoet niet aan dit streven, om deze reden wordt uitgezien naar uitbreiding van de kerkenraad.

De kerkenraad vergadert in de regel maandelijks. De hiervoor genoemde disciplines lichten ieder hun beleid toe. 
Daarnaast hebben de voornoemde disciplines ook gescheiden vergaderingen. De kerkenraad is vertegenwoordigd in diverse overlegorganen. 
De kerkenraad kiest uit haar midden een moderamen (dagelijks bestuur), minimaal bestaande uit een predikant, ouderling (-kerkrentmeester) en diaken.

In principe worden ambtsdragers bevestigd (onder handoplegging) aan het begin van de even jaren.
Wanneer daar aanleiding voor is, kan afscheid of een bevestiging van een ambtsdrager ook op een ander moment in het jaar plaatsvinden.

 


Samenstelling van het moderamen vindt u hier.

 

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer