Avondmaalviering

Avondmaalstel2We vieren tenminste zes maal per jaar het Heilig Avondmaal.

Tijdens het avondmaal hebben de diakenen een belangrijke rol.
In het bijzonder de dienende taak naar de gemeente toe komt dan goed naar voren.
In principe zullen twee diakenen dienst doen:
Een diaken die de viering voorbereidt en een diaken die de mensen nodigt om aan de tafel te gaan.

Allen die de Heer liefhebben zijn welkom aan de tafel. Ook gemeenteleden die nog geen belijdenis hebben gedaan en kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Wel vinden we het belangrijk dat zij enigszins beseffen waar het om gaat.
Het is aan de ouders om in gesprek met hun kinderen te zien wanneer zij hier aan toe zijn.

Bijzondere diensten vormen de vieringen in het zorgcentrum “De Zellebergen”.
Deze diensten worden 3 keer per jaar speciaal gehouden om ook mensen van dienst te zijn die niet meer in de kerk kunnen komen.