Beheer van pastorie, kerk en "De Pastorije"
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over het kerkgebouw, pastorie met tuin en het activiteitencentrum “De Pastorije”, respectievelijk gelegen aan de Fenkelstraat 24, 26 en 28.

Pastorie
De pastorie, Fenkelstraat 26, gebouwd in 1562, is een Rijksmonument. Het rechterdeel van de pastorie is in gebruik als woning voor de predikanten.
Het linkerdeel, Fenkelstraat 28 wordt gebruikt als activiteitencentrum van de kerkelijke gemeente.
Dit deel is volledig verbouwd, vergroot en in september 2009 opnieuw in gebruik genomen.
De laatste restauratie van de pastorie (het woongedeelte) heeft plaatsgevonden in 1992.

Kerkgebouw
Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument. Het betreft een “waterstaatskerkje” uit 1819, met 120 zitplaatsen met 20 reserveplaatsen en beschikt over een consistoriekamer (geen onderdeel van het rijksmonument). De consistoriekamer wordt gebruikt bij de eredienst, kerkenraadsvergaderingen en bijbelstudies.

In het jaar 2015 / 2016 staat een restauratie van de consistoriekamer gepland.
De kerkrentmeesters zullen tegen die tijd weer een beroep doen op vrijwilligers om hieraan hun krachten te willen verlenen, om zodoende de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook zullen hiervoor specifieke fondsen worden geworven c.q. subsidies worden aangevraagd.

In 1999 is het kerkgebouw gerestaureerd, de staat van onderhoud van de kerk is goed.
Om het kerkgebouw in goede staat te houden wordt jaarlijks in overleg met Monumentenzorg een onderhoudsplan opgesteld. Door middel van jaarlijkse donaties aan het onderhoudsfonds, worden gelden gereserveerd voor groot onderhoud aan het kerkgebouw.

“De Pastorije”
Het activiteitencentrum “De Pastorije” is gelegen in het linkergedeelte van de pastorie en in 2008/2009 volledig verbouwd met behulp van vele vrijwilligers. Verder is er een nieuw gedeelte aangebouwd waarin zich o.a. een grote keuken en een activiteitenruimte bevindt.

Hier vinden tal van activiteiten plaats: vergaderingen, bijbelstudies, de ouderensoos, PCOB/KBO activiteiten, maaltijdenverstrekking door de diaconie, creatieve en inloopochtenden, etc.

 
  
Beheer Pastorije  

PastorijeenkerkDoel van de functie.

Het zorg dragen voor het gebruik en onderhoud van het gebouw, plein, tuin, de inventaris en de apparatuur en het beheer en exploitatie van de ruimten.

Organisatorische positie.

De beheerder is steunlid van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Oudenbosch en bezoekt indien nodig de vergadering.

Duur van de periode van beheer.

Gestreefd wordt een tweetal beheerders tegelijk werkzaam te laten zijn voor een vooraf bepaalde periode van 6 maanden. Indien de beheerders aangeven een langere periode dan 6 maanden werkzaam te willen zijn, dan is dit uiteraard bespreekbaar.

Aandachtsgebieden:

Leiding geven in de vorm van:
- Overleg met de schoonmaakgroep over het schoonhouden van het gebouw.
- Overleg met de koster over de vereiste inkopen.

Toezicht houden:

- Handhaaft de regels en een correct gebruik van het gebouw, inventaris en materialen in en rondom "De Pastorije" en wijst zo nodig op de naleving van de    veiligheidsvoorschriften
- Handhaaft een optimaal leefklimaat (temperatuur, aankleding, toegankelijkheid, enz.) in en nabij "De Pastorije"
- Opent (of geeft opdracht tot opening van) "De Pastorije" en sluit (of geeft opdracht tot) overeenkomstig de vastgestelde tijden en afspraken
- Signaleert beschadigingen en vernielingen aan "De Pastorije" en inventaris evenals vermissingen en onderneemt de nodige stappen voor herstel

De beheerders van "De Pastorije" zijn met ingang van 01-10-2021:

Mevr. G. van der Beek
Mobiel: 06 30398454
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.