Rouwdiensten

rouw   


 Een aanvraag voor een rouwdienst wordt in overleg met predikant, kerkenraad en kerkrentmeesters behandeld.
 Er zal altijd een dienst van Woord en Gebed moeten zijn, tenzij de kerk slechts als “gebouw” ter beschikking wordt  gesteld.
  
 De kosten die aan rouwdiensten verbonden zijn, staan hieronder.

Tarieven rouwdiensten