Brugdienst

brugdienst

Voor de jeugd vanaf de brugklas tot een jaar of 18 is er éénmaal per maand brugdienst.
Om 10:30 begint de brugdienst in de bovenzaal van"De Pastorije".

We maken gebruik van Rock Solid en Rock Stady twee werkvormen van YFC.
We beginnen dan met gebed en daarna een spel. Vervolgens gaan we dieper in op het thema.

We lezen in de bijbel wat er staat over het thema en wat de bedoeling is en op het eind is er vaak een uitsmijter in de vorm van een spel.

Zo is elke brugdienst weer anders en uitdagend. Lijkt het je wat, kom dan eens kijken of mail voor meer informatie.
 
De data worden afgekondigd en staan achterop de kerkklok vermeld en in de agenda.

Omdat er momenteel nog een vacature is, kan er nog geen contactpersoon genoemd worden.