Video kerkdiensten

Indien u ook wil bijdragen aan de collecten, dan kan dat op onderstaande banknummers.

Eerste collecte voor het instandhouden van de eigen gemeente:
NL29 RABO 0373 7269 53 – Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.

Deurcollecte voor de diaconie:
NL50 ABNA 0526 7181 96 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.

Om de uitzending te starten, klikt u op het driehoekje in het midden van de afbeelding. 
De dienst begint afwisselend weer om 9.00 uur of 10.30 uur en komt 15 minuten voor aanvang online.

U kunt hier de liturgie vinden om mee te lezen.


De kindernevendienst wordt weer gehouden in de Pastorije.


 

Video zondag 27 september 

 
Liturgie dienst 27 september
 
-  Psalm 84: 1 en 4
-  LvdK 463: 1 (zingen), 2 (spreken) en 5 (zingen)
-  LvdK 257
-  1e lezing: Psalm 119: 89-96 en 129-135 
-  EL 8 (twee keer)
-  2e lezing: Mattheus 21: 23-32
-  Lied 314 : 1 en 2 (zingen) en 3 (spreken)
-  EL 277: 1 (zingen), 2 (spreken) 5 (zingen)
-  EL 140: 1 en 3 (geheel zingen)
-  Lied Lied 415: 3
-  
-

 

 Komende videodiensten

 

Opgenomen video diensten

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer