Video kerkdiensten

Indien u ook wil bijdragen aan de collecten, dan kan dat op onderstaande banknummers.

Eerste collecte voor het instandhouden van de eigen gemeente:
NL29 RABO 0373 7269 53 – Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.

Deurcollecte voor de diaconie:
NL50 ABNA 0526 7181 96 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.

Om de uitzending te starten, klikt u op het driehoekje in het midden van de afbeelding. 
De digitale dienst begint steeds om 10.00 uur en komt 15 minuten voor aanvang online.

U kunt hier de liturgie vinden om mee te lezen.


De kindernevendienst wordt weer gehouden in de Pastorije.


 

Video Zondag 31 januari 2021 

 
Liturgie dienst 24 januari
 
-  Psalm 62: 1 en 5 (orgel)
-  Lied 657: 1, 3 en 4 (video)
-  Psalm 150: 1 en 2 (orgel)
-  1e lezing: 1 Samuel 3: 1-10
-  Lied 317: 1, 2 en 3 (orgel)
-  2e lezing: Marcus 1: 14-20
-  Lied 531: 1 en 3 (orgel)
-  Blijf in Mij (Sela, Video)
-  Lied 939 (Video)
-  Lied 415 (orgel)
-  
-

 

 Komende videodiensten

 

Opgenomen video diensten

Fenkelstraat 24, 4731 JB  Oudenbosch (google maps) --- Disclaimer