BankrekeningnummersOudenbosch c.a.:

NL29 RABO 0373 7269 53, dit is de algemene bankrekening van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. voor giften, kerkbalans, bijdrage Kerkklok, speciale collecten zoals Paas-, Pinkster- en Oudejaarscollecte, collectebonnen, Solidariteitskas etc.

NL60 RABO 0373 7387 14, dit is de algemene bankrekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. voor diaconale giften etc.Gastel & Kruisland:

NL71 RABO 0373 7240 63, dit is de algemene bankrekening van de Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor giften, kerkbalans, bijdrage Kerkklok, speciale collecten zoals Paas-, Pinkster- en Oudejaarscollecte, collectebonnen, Solidariteitskas etc.

NL94 RABO 0373 7381 02, dit is de algemene bankrekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor diaconale giften etc.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen of met het kerkelijk bureau van onze gemeente.